Vocarstvo Srbija

Voćarstvo Srbija

Stručna literatura, saveti, forum i najnovije vesti

POSETITE

Voćno lozni rasadnik "ARGUS"

Na ovim stranicama je opisan program zaštite voća u svim fazama razvoja.

   Ovaj kalendar zaštite ne znači da je svake godine neophodno obaviti sva navedena tretiranja. On samo ukazuje na to u kojoj se fazi neki problem može javiti i šta mi preporučujemo da se problem efikasno reši. Naravno tretiranja možete obaviti i drugim preparatima za određenu zaštitu. Takođe, napominjemo da iste sistemične fungicide ne treba koristiti više od 3 puta na istoj parceli u toku jedne vegetacije.
   Napomena: Svake godine proizvode se novi i uspešniji preparati za zaštitu koje možete zameniti navedenim.

Voćne sadnice: Šljiva, Kajsija, Breskva, Nektarina, Trešnja, Višnja, Kruška, Jabuka, Lešnik, Orah........Lozni kalem: Kardinal, Afusalim, Gročanka, Muskat hamburg, Muskat italija, Plovdina, Tamnjanika, Prokupac, Vranac, Crni Burgundac, Rajski Rizling, Rkacitel

Novo

aaaaaaaaaaaaiii