Voćno lozni rasadnik "ARGUS"

Voćne sadnice ARGUS

   Voćni rasadnik Argus, nekada rasadnik voća Savić,  je lider u rasadničkoj proizvodnji i oduvek je imao najpovoljnije cene. Osnovan je 1977. godine, i već 38 godine se uspešno bavi proizvodnjom sadnog materijala vrhunskog kvaliteta. Na ovim stranicama će te naći sve o voćarstvu, novim sortama, i kalemljenju loznih kalemova i voćnih sadnica.
    Preko naše prezentacije možete naručiti voćne sadnice i lozni kalem, informisati se o rasadničkim, voćarskim i kalemarskim tajnama.
    Želja nam je da zadobijemo vaše poverenje stručnim savetima, tačnosti u sortama, kvalitetnim i zdravim sadnicama.
    Da vas podsetimo: Bez zdravih i kvalitetnih sadnica nema dobrog voćnjaka.
    Ako zaista želite dobar voćnjak, računajte na naše iskustvo.

   Poštovani ljubitelji voćarstva, u cilju izbegavanja grešaka pri nabavci sadnica i kalemova voćaka korist od ovih informacija može biti velika, jer u suprotnom možete biti razočarani kupovinom sadnice koja će kasnije pokazati neke neželjene osobine koje niste znali. Levo u meniju su prezentirane sledeće osobine sadnica:
     -naziv sorte i zemlja porekla
     -osobine ploda
     -vreme zrenja
     -osobine stabla
     -osetljivost ili otpornost
     -ostale karakteristike
  
   Na našem sajtu je na sveobuhvatan način prikazano zaista dosta sorti jabučastog, koštičavog i jezgrastog voća koje se gaji kod nas. Obuhvaćene su i neke sorte koje se još ne gaje kod nas. Na sajtu ćemo redovno dodavati nove sorte.
   Naravno da je nemoguće obuhvatiti baš svaku sortu. Značajno je napomenuti da su posebnim znakom "B.Z.H." (biološki zdrava hrana) obeležene one sorte voća koje iziskuju minimalnu ili nikakvu hemijsku zaštitu.

Osim navedenih sorti dodavaćemo stručnu literaturu i linkove za koje mislimo da će vam biti od značaja.

Radi boljeg informisanja i uporedjivanja trudimo se da na sajtu opišemo što više sorti. Opisane sorte koje nemamo u ponudi, a vama se svidjaju, pokušajte da pronadjete kod drugih.

Voćne sadnice: Šljiva, Kajsija, Breskva, Nektarina, Trešnja, Višnja, Kruška, Jabuka, Lešnik, Orah........Lozni kalem: Kardinal, Afusalim, Gročanka, Muskat hamburg, Muskat italija, Plovdina, Tamnjanika, Prokupac, Vranac, Crni Burgundac, Rajski Rizling, Rkacitel

Dobro došli na našu internet prezentaciju.

STEVAN SAVIĆ PR.
GAJENJE SADNOG MATERIJALA "ARGUS"
LAZAREVAC
PIB: 106936409, Matični br. 62381736

Rasadnik Argus u emisiji "Ovo je Srbija", RTS 1

Od pre 5 godina naš rasadnik je počeo sa proizvodnjom sadnica aronije. Sve o proizvodnji, sadnji, zaštiti, rezidbi i ostalom možete naći na našoj specijalizovanoj stranici za aroniju sadnicearonije.vocnesadnice.net

Kvalitet zemljišta čine njegove fizičke i hemijske osobine. One u velikoj meri odlučuju o vegetativnom i reproduktivnom razvoju voćaka. Od osobina zemljišta zavisi koja vrsta, pa čak i sorta dolazi u obzir. Fizičke osobine su najvažnije za uspevanje voćaka, jer ako one ne odgovaraju, na takvim zemljištima je isključeno intenzivno voćarstvo, zato što su popravke vrlo skupe a često i neizvodljive. Ako su fizička svojstva nepovoljna, moraju se odgovarajućim merama popravljati pre podizanja zasada. Ako su hemijska i biološka svojstva zemljišta nedovoljna, ona se lakše dovode u povoljno stanje. Od fizičkih osobina najvažnije je da je zemljište duboko i sa dobrom strukturom, a važan je i kvalitet zdravice jer se u njemu razvija dobar deo korena voćaka.
Prema fizičkim osobinama zemljišta mogu biti, u zavisnosti od odnosa gline i peska: ilovičasta, glinovita, peskovita i krečna.
Ilovičasta zemljišta mogu biti laka ako sadrže 20-30% gline i ako sadrže 30-50% gline. Ova su zemljišta snabdevena hranljivim materijama, dobro drže vodu i pogodna su za obradu u svako doba. Pogodna su za voćarsku proizvodnju.
Glinovita zemljišta sadrže preko 50% gline. To su hladna i teška zemljišta za obradu i nepodesna za voćarsku proizvodnju. Postoji više tipova ove vrste zemljišta, pa se na nekima i može voćariti, ali da je zdravica propustljiva.
Peskovita zemljišta sadrže preko 60% peska. Laka su za obradu, ali su siromašna hranljivim materijama a naročito u azotu, kalcijumu i mikroelementima. Slabo drže vodu, brzo gube azot, ali isto tako brzo reaguju pri dodavanju đubriva.Ova zemljišta se mogu popraviti povećanjem sadržaja humusa, koji pozitivno deluje na popravku vodno-vazdušnog režima, a samim tim i bolje će biti korišćenje mineralnih đubriva.
Laporasta zemljišta sadrže do 20%CaCO3. Siromašna su hranljivim materijama. teška su za obradu, često su lepljiva. Krečna zemljišta sadrže preko 20%CaCO3. Ova zemljišta su dobra za voćarstvo ako imaju dovoljno vlage i redovno i obilno se đubre. Često oskudevaju u nekom od mikroelemenata. Zavisno od sastojaka postoje razne varijante ovog zemljišta.
Na slabo aeriranim zemljištima voćke sporije rastu u proleće, a kasnije završavaju vegetaciju. Koren jabuke, kruške i dunje manje je osetljiv prema slaboj aeraciji zemljišta od drugih voćnih vrsta.
Za intenzivnu voćarsku proizvodnju važno je da zemljište bude duboko i da dobro reaguje na mere obavljanja. Glavno razviće korena se kreće do 70 cm ispod površine. Površinski oranični sloj od oko 30cm je nedovoljan ako se ispod njega nalazi nepropustljiva zdravica.
Pri određivanju pogodnog zemljišta za voćarstvo, potrebno je poznavati njegov vodni režim, tj. kako upija i kako čuva vodu tokom vegetacionog perioda. Višak vode može biti štetan, jer takva zemljišta sadrže manje kiseonika. Za zemljište je važna i visina podzemnih voda.
Zemljišni pokrivač predstavlja važan ekološki činilac za dobro uspevanje voćaka. On ima uticaja na vodeni, mineralni, vazdušni i toplotni režim zemljišta, na bogatstvo humusa itd. Sve pokrovne kulture troše dosta vode i hranljivih elemenata, koje bi inače ostale voćkama. Zato treba sagledati sve stavke pri izboru održavanja zemljišta, pa izabrati onaj način koji najviše odgovara gajenim voćkama.
Razne voćne vrste zahtevaju različita zemljišta. Uopšteno govoreći jabukama, kruškama, orasima i jagodastom voću najbolje odgovaraju umereno vlažna, duboka ilovičasta zemljišta. Za uspevanje trešnje odgovaraju dovoljno krečna zemljišta, aerirana, umereno vlažna i dovoljno duboka. Breskva i kajsija traže prvenstveno toplo i plodno zemljište. Šljivi odgovaraju zemljišta bogata hranljivim sastojcima i humusom, uz odgovarajuću vlažnost. Jagodasto voće manje je osetljivo na zemljište, a pri odgovarajućoj ishrani pokazuje široka rasprostranjenja.

aaaaaaaaaaaaiii